Darmowa trawka dla biednych pacjentów z trawką w Berkeley? Wkrótce może to być obowiązujące prawo

Mieszkańcy Berkeley, Kalifornia, o niskich dochodach, mogą wkrótce mieć szansę na zdobycie darmowego zioła z dyspenserów medycznej marihuany, dzięki oczekującym zmianom w słynnym liberalnym prawie miasta dotyczącym trawki.

We wtorek Rada Miasta Berkeley jednogłośnie zatwierdziła pierwsze czytanie poprawek do miejskiego rozporządzenia dotyczącego medycznej marihuany. Wśród proponowanych zmian jest wymóg, aby co najmniej 2 procent „zielonej” marihuany było rozdawane za darmo członkom przychodni o niskich dochodach. „Trawka musi być też dobrej jakości,” donosi East Bay Express.

Ale zanim spakujesz swoją fajkę i pojedziesz autostopem do Berkeley, przejrzyjmy szczegóły tego rozporządzenia o darmowej medycznej trawce.

Darmowe zielone dla tych, którzy nie mają pieniędzy

Radny Berkeley Darryl Moore powiedział KPIX-TV z San Francisco, że miasto chce zapewnić, że „bezdomni, niezamożni ludzie mają dostęp do swojej medycznej marihuany, swojego lekarstwa”.

Jak być może pamiętacie, Kalifornia była pierwszym stanem, który zezwolił na stosowanie medycznej marihuany w 1996 roku, a od tego czasu stan kontynuuje badanie polityki otaczającej medyczną marihuanę.

Wśród innych proponowanych zmian, które mają na celu upodobnienie przepisów Berkeley do prawa stanowego Kalifornii, członkowie rady przegłosowali wymóg, aby 2 procent rocznej sprzedaży medycznej marihuany w każdej przychodni było dostarczane za darmo członkom o „bardzo niskich dochodach”. Dla celów rozporządzenia Berkeley, „bardzo niski dochód” będzie prawdopodobnie równoległy do obecnych ulg podatkowych, które są ograniczone do dochodu gospodarstwa domowego w wysokości 37,400 dolarów.

Więc nawet jeśli ciężko jest żyć w swoim mieszkaniu z dwiema sypialniami w Berkeley za 40 000 dolarów rocznie, prawdopodobnie nie będziesz kwalifikował się do darmowej medycznej trawki. KPIX donosi, że niektóre lokalne dyspensaria już dają darmową leczniczą trawkę biednym, jak Berkeley Patients Group.

Inne proponowane zmiany w prawie dotyczącym trawki

Oprócz wymagania od dystrybutorów marihuany, aby przekazywali część swoich leków pacjentom o niskich dochodach, radni Berkeley zrobili również pierwszy krok w kierunku zmiany niektórych definicji dotyczących medycznej marihuany. Na przykład:

Zarówno „pacjent” jak i „opiekun” zostałyby ujednolicone z definicjami w prawie stanowym Kalifornii;
„Palenie” zostałoby wyjaśnione, aby zwolnić e-papierosy i podobne formy waporyzatorów z zakazu palenia w promieniu 50 stóp od punktu sprzedaży; oraz
Zmienione prawo rozróżniałoby pomiędzy „spółdzielniami”, „kolektywami” i „dyspensariami”.

Zmiany nie staną się oficjalne, dopóki rada nie zatwierdzi ustawy w przyszłym tygodniu, ale sprawy wyglądają lepiej dla pacjentów o niskich dochodach z medyczną trawką w Berkeley.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *