5 Porady prawne, aby uniknąć pozwów o dyskryminację ze względu na płeć

Niewiele, jeśli w ogóle, małe firmy wyruszyć i zdecydować będą dyskryminować swoich pracowników na podstawie płci lub płci. Częściej, dyskryminujące akty lub polityki są zakorzenione z przestarzałych podejść lub zachowania nieuczciwego pracownika. Mimo to, dyskryminacja ze względu na płeć w zatrudnieniu zdarza się zbyt często, a jej koszty ponoszą najpierw pracownicy, a dopiero później firmy, które są pozywane do sądu.

Oto kilka aktualizacji prawnych i wskazówek z naszego archiwum, dotyczących unikania lub eliminowania dyskryminacji ze względu na płeć w małej firmie:

1. Czy płacenie niektórym pracownikom mniej na podstawie historii wynagrodzeń jest zgodne z prawem?

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn stała się gorącym tematem od Main Street do Wall Street i z powrotem w dół Pennsylvania Avenue. Wiele osób twierdzi, że różnice w wynagrodzeniach utrzymują się ze względu na to, że pracodawcy pytają i opierają się na historii wynagrodzeń przy zatrudnianiu i przyznawaniu podwyżek – jeśli kobieta otrzymała niższe wynagrodzenie niż mężczyzna w swojej pierwszej pracy, może zarabiać mniej przez całą karierę. Ale Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu niedawno orzekł, że pracodawcy mogą płacić pracownicom mniej, jeśli różnica jest oparta na historii płac i spełnione są pewne inne warunki.

2. 3 wskazówki, jak uniknąć nierównego traktowania ze względu na płeć w ocenach pracy

Mówiąc o podwyżkach, jak upewnić się, że traktujesz wszystkich swoich pracowników jednakowo, kiedy przychodzi czas na kwartalne lub roczne oceny? Upewnij się, że menedżerowie i osoby dokonujące oceny są przeszkoleni w zakresie unikania ukrytych uprzedzeń, wyeliminuj płeć z wszelkich narzędzi do pomiaru wydajności i na początek wykorzystaj zróżnicowaną grupę recenzentów.

3. Czy Twój plan świadczeń pracowniczych jest na bieżąco z przepisami dotyczącymi małżeństw osób tej samej płci?

Jeśli nie zapewniasz małżonkom tej samej płci takich samych świadczeń jak małżonkowie heteroseksualni, jest to technicznie rzecz biorąc dyskryminacja ze względu na płeć w rozumieniu Ustawy o prawach obywatelskich z 1964 roku. Departament Pracy poinformował ostatnio, że małżonkowie tej samej płci są uprawnieni do świadczeń ERISA, jak również do urlopu na podstawie Family Medical Leave Act.

4. Pracownicy transseksualni są teraz klasą chronioną, według zasad EEOC

Ustawa o prawach obywatelskich chroni również pracowników transgenderowych, ponieważ zakazuje stereotypów płciowych, w tym stereotypów opartych na normach płciowych.

5. Pracownicy będący gejami i lesbijkami chronieni na mocy ustawy o prawach obywatelskich

Ochrona antydyskryminacyjna nie dotyczy tylko małżonków tej samej płci – Sąd Apelacyjny Seventh Circuit niedawno orzekł, że Tytuł VII Ustawy o Prawach Obywatelskich zabrania dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną.

Aby upewnić się, że pracownicy i zasady obowiązujące w Twojej małej firmie są zgodne z ustawami i orzeczeniami antydyskryminacyjnymi, skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *