W jaki sposób uwięzienie wpływa na zobowiązania alimentacyjne rodzica?

W jaki sposób uwięzienie wpływa na zobowiązania alimentacyjne rodzica wobec dziecka?

Nie jest niczym niezwykłym, że dziecko doświadcza uwięzienia rodzica w pewnym momencie swojego młodego życia. Uwięzienie rodzica oznacza po prostu, że jeden lub więcej rodziców dziecka jest za kratkami przez pewien okres czasu. Posiadanie rodzica w więzieniu może znacząco zmienić dynamikę rodziny. Nie tylko rodzic dziecka nie jest w pobliżu, ale również stabilność finansowa rodziny może być zagrożona. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni.

Uwięzienie a zobowiązania alimentacyjne wobec dziecka

Fakt, że rodzic jest skazany na czas spędzony za kratkami nie będzie automatycznie zakończyć swoje prawne zobowiązanie do płacenia alimentów na dzieci lub alimentów. Co najmniej, zobowiązania alimentacyjne zostaną zawieszone na 60 dni, gdy rodzic dostosuje się do życia za kratkami. Alimenty na dzieci i alimenty na małżonków są wymagane przez nakaz sądowy. Nakaz sądowy może zostać zmieniony tylko w przypadku złożenia formalnego wniosku do sądu.

Istnieją ograniczone sytuacje, w których sąd zgodzi się na modyfikację nakazu sądowego. Fakt, że rodzic został uwięziony może być wykorzystany do przekonania sędziego do modyfikacji lub zawieszenia płatności zasądzonych przez sąd. Rodzic przebywający w więzieniu będzie musiał przedstawić ważny powód modyfikacji nakazu.

Jednym z uzasadnionych powodów modyfikacji zobowiązań alimentacyjnych jest zmiana dochodów rodzica. Jeśli rodzic został uwięziony, istnieje duża szansa, że stracił pracę i dochód. Dochód jest kluczowym czynnikiem przy obliczaniu zobowiązań alimentacyjnych na rzecz dziecka. Rodzic może być zobowiązany do płacenia tylko tyle, na ile go lub ją stać. Bez dochodu, zobowiązania alimentacyjne mogą ulec zmianie.

Oparcie płatności alimentów na dziecko na czymś innym niż zarobki

Ważne jest, aby zrozumieć, że dochód i wynagrodzenie z pracy nie są jedynymi czynnikami, które wchodzą w skład obliczania alimentów na dziecko. Majątek rodzica, jego rezerwy finansowe i inne źródła dochodu (np. tantiemy, dywidendy, dochody z wynajmu) mogą być użyte do ustalenia wysokości alimentów na dziecko. Rodzic, który przebywa w więzieniu może doświadczyć spadku, ale nie całkowitej utraty dochodu. Taki rodzic nie może wnosić o zaprzestanie płacenia alimentów na dziecko. Zamiast tego, alimenty na dziecko mogą być po prostu zmniejszone, aby dostosować je do zmniejszonej zdolności do płacenia.

Co może zrobić rodzic, aby upewnić się, że rodzic przebywający w zakładzie karnym nadal jest zobowiązany do płacenia swojej części wydatków rodziny? Tylko dlatego, że rodzic jest uwięziony nie oznacza, że automatycznie ucieka od odpowiedzialności wobec swoich dzieci. Jednakże, rozsądnie jest oczekiwać, że rodzic przebywający w więzieniu będzie wnioskował o modyfikację nakazu alimentacyjnego. Rodzic niekarany może być przygotowany na ten ruch:

Przejrzyj wszystkie finansowe ujawnienia osadzonego rodzica, które były wymagane podczas rozwodu.
Znajdź wszelkie aktywa i inne źródła dochodu, które mogą być wykorzystane do sfinansowania miesięcznych płatności alimentów na dziecko.
Przejrzyj dokładnie nakaz modyfikacji i zakwestionuj wszelkie zmiany, które wydają się nie na miejscu.
Zebrać dowody na to, że podczas gdy dochody osadzonego rodzica zostały zmniejszone, zmniejszyły się również jego zobowiązania finansowe (np. czynsz, ubezpieczenie samochodu, paliwo itp.).

Rodzic przebywający w więzieniu może poprosić o obniżenie alimentów na dziecko. Rodzic niekarany może zakwestionować nakaz modyfikacji i wnieść sprawę na korzyść dzieci.

Obowiązki alimentacyjne mogą ulec zmianie po zwolnieniu z aresztu państwowego

Zobowiązania alimentacyjne na rzecz dzieci nie są ustalone w kamieniu. Mogą one ulec zmianie, gdy zdolność rodzica do płacenia się zmienia. Gdy rodzic jest zwolniony z aresztu państwowego, zobowiązania alimentacyjne mogą być modyfikowane po raz kolejny. Rodzic niekarany może złożyć wniosek o zmianę zasądzonych przez sąd alimentów na dziecko. Należy jednak pamiętać, że rodzic może być zobowiązany do płacenia tylko tego, na co go stać. Niedawno zwolniony rodzic może potrzebować czasu, aby stanąć na nogi i znaleźć pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *