27/06/2012

Opublikowano przez w aktualności, własność przemysłowa, znaki towarowe | 2 komentarze

Zajączek wielkanocny nie może być wspólnotowym znakiem towarowym.

i nie będziesz monopolizował zajączków wielkanocnych

Zajączek wielkanocny nie może być wspólnotowym znakiem towarowym.Trybunał sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C‑98/11 P, potwierdził wcześniejsze rozstrzygnięcia OHIM i Sądu UE, że Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, nie można sobie zastrzec, jako wspólnotowego znaku towarowego „zajączka wielkanocnego”, tj. trójwymiarowego przedstawienia kształtu zająca z czekolady, z czerwoną wstążeczką, w którym występują kolory czerwony, złoty i brązowy.

Tym razem, system prawny Unii Europejskiej wzbił się ponad fakt, iż pewne przedsiębiorstwo zastrzegło sobie jako wspólnotowy znak towarowy, zapach świeżo ściętej trawy – „THE SMELL OF FRESH CUT GRASS” (CTM 428870) o czym to Pisała Beata Marek na swoim blogu.

Przesłanki do wyroku C‑98/11 P

Do wniosku, iż nie tak łatwo zmonopolizować zajączka Trybunał doszedł na podstawie następujących przesłanek:

 • Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, i po drugie, przez uwzględnienie sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Henkel przeciwko OHIM, pkt 35; wyroki: z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C‑25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑5719, pkt 25; z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C‑238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑9375, pkt 79).
 • (i)Kształt siedzącego zająca, (ii)pozłacana foliia, w którą jest owinięty zając z czekolady, oraz (iii)czerwona, plisowana wstążeczka na której zawieszono dzwonek, nie mają charakteru odróżniającego co też odnosi się do (iv)całościowego wrażenia wywieranego przez znak.
 • Trybunał nadto stwierdził, iż Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, nie udało się w toku postępowania wykazać, iż znak o którego rejestrację wystąpiono, uzyskał w następstwie używania charakter odróżniający w całej Unii.

CTM-003844446

Zajączek wielkanocny, sprawca zamieszania, a w istocie niedoszły wspólnotowy znak towarowy o nr CTM-003844446, prezentuje się następująco:

znak towarowy zajaczka wielkanocnego CTM-003844446

Orzeczenia SN w sprawie zajączków wielkanocnych

Sprawa przedmiotowych zajączków wielkanocnych miała, też epizod w orzecznictwie polskiego Sądu Najwyższego, o czym można poczytać tutaj.
Zajączki były przedmiotem następujących orzeczeń:

 • wyrok SN z dnia 3 października 2008 r., o sygn.: I CSK 96/08,
 • wyrok SN z dnia 6 maja 2009 r., o sygn.: II CSK 665/08.

Warto wspomnieć, iż wskazane orzeczenia SN w sprawie zajączków, były wydane w duchu opisywanego wyroku Trybunału z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C‑98/11 P.

Św. Mikołaj a reklama

„Konflikt” handlu z tradycją, tym razem wygrała tradycja. Aczkolwiek z samą tradycja to różnie bywa, gdyż obecny wizerunek Santa Claus – taki św Mikołaj bez mitry, to w większości wypadków, wariacja na temat pewnej reklamy…

jak głosi Wikipedia:

sw mikołaj jako reklama coca coli„Images of Santa Claus were further popularized through Haddon Sundblom’s depiction of him for The Coca-Cola Company’s Christmas advertising in the 1930s.[8][33] The popularity of the image spawned urban legends that Santa Claus was invented by The Coca-Cola Company or that Santa wears red and white because they are the colors used to promote the Coca-Cola brand.[34] Historically, Coca-Cola was not the first soft drink company to utilize the modern image of Santa Claus in its advertising—White Rock Beverages had already used a red and white Santa to sell mineral water in 1915 and then in advertisements for its ginger ale in 1923.[35][36][37] Earlier still, Santa Claus had appeared dressed in red and white and essentially in his current form on several covers of Puck magazine in the first few years of the twentieth century.[38]

Cytat z wiki zgodnie z:

Creative Commons Attribution-ShareAlike License.

obrazek mikołaja: Artist Haddon Sundblom’s first Coca-Cola Santa Claus had its debut in 1931

 1. Bardzo świątecznie się ponownie zrobiło.:) Pozdrawiamy autora. Interesujący artykuł.:)

 • RSS
 • napisz e-mail
 • Facebook
 • GoldenLine
 • Twitter